Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 sierpnia 2014

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
4FUNMEDIA 4FM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BUMECH BMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 WZA z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz zmian w składzie RN.
CPGROUP CPG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EKANCELAR EKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FEMTECH FEM NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 12, 21, 27, 27a, 28, 31, 32, 33 ZWZA z 4 czerwca 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
HMINWEST HMI GPW NWZA ws. m.in. ustalenia prawa do dywidendy dla nowych akcjonariuszy emitowanych akcji serii B oraz zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 WZA z dnia 10.06.2014 roku.
KCI KCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KOMPUTRON KOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MIDAS MDS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SOLAR SOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
VELTO VEL NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WERTHHOLZ WHH NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
Antofagasta ANTO.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.