Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 31 lipca 2015

MILLENNIUM MIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 596 akcji serii B, C, D, E, F, G i H.
ACARTUS ACA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BIOTON BIO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NovoTek Pharmaceuticals Limited.
BRAS BSA NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CENTURION CTF NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
DEVELIA DVL GPW NWZA ws. uchylenia § 1 i 2 uchwały nr 4 NWZ z dnia 03.11.2011 r., upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EKOPOL EGH NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
GEOTREKK GTK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
GLGPHARMA GLG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmian w składzie RN i in.
GWARANT GWR NC Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
HYDRAPRES HPS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
INVENTION INM NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
KBJ KBJ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
KCI KCI GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GREMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NEWAG NWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
PBG PBG GPW NWZA ws. zmian w RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PREMFOOD PFR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
PROPERTYF PLE NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEAMASTER SMA NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SIMPLE SME GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WBAY WBY NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014, kontynuowania działalności przez spółkę, rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany statutu.
WIELTON WLT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Carrefour CA.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Lloyds Banking Group LLOY.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.