Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 lutego 2016

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASSECOSLO ACS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ATMGRUPA ATG GPW NWZA ws. połączenia z Profilm Sp. z o.o.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EGB EGB NC NWZA ws. dematerializacji akcji serii A i B oraz wprowadzenia ich do obrotu na NC, wyrażenia zgody na emisję obligacji, dokonania zmian Regulaminu RN oraz zmiany statutu.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2015 oraz za cały 2015 rok.
INVESTEKO IVE NC NWZA ws. zmiany struktury kapitału zakładowego, udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu oraz zmiany statutu.
KCI KCI GPW Publikacja raportu za VI kwartał 2015 roku.
MAKORA MRA NC NWZA ws. zmiany nazwy firmy spółki, zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PFLEIDER PFL GPW NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PGPPOLONI PGP NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
REINHOLD RHD GPW NWZA
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.