Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 maja 2017

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SANPL SPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AUTOPARTN APR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej.
BEST BST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CALATRAVA CTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ERGIS EGS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EUROTEL ETL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2016.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
GARIN GAR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ITMTRADE ITM GPW NWZA ws. powołania członka RN.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MOL MOL GPW Wypłata dywidendy 625 HUF na akcję.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
OLYMPIC OEG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez OÜ HansaAssets.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PAGED PGD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEKABEX PBX GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za 2016 rok.
RAINBOW RBW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 18 zł na akcję.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Target TGT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.