Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 kwietnia 2012

MILLENNIUM MIL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ALFASTAR ALF NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.
ARENAPL ARE NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ATREM ATR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BACD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
COPERNIC CRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DEMOLEN DEM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DSS DSS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w składzie zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji oraz zmian w statucie.
DSS DSS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-surowce.
FORTE FTE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FUTURIS FUT NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
GREMINWES GIW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HUTMEN HTM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KCI KCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LOTOS LTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MCLOGIC MCL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NGGAMES NGG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
NOVAKBM KBM GPW Publikacja raportu za 2011 rok oraz wstępnego raportu za I kwartał 2012 roku.
RESBUD RES GPW NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmian w składzie RN i in.
ROVESE RSE GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
STALEXP STX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SWIECIE MSC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, WIG oraz WIG-Poland.
TOPMEDICA TPM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TUEUROPA ERP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
XSYSTEM XSM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.