Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 sierpnia 2013

PZU PZU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 29,70 zł na akcję.
C2A C2A NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EFIXDM EFX NC Debiut spółki na NC.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GLCOSMED GLC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
HAMBURGER MRH NC Początek notowań spółki MRKUCHAR (MKR) pod nazwą HAMBURGER (MRH), w związku ze zmianą firmy.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HYDROTOR HDR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MDIENERGIA MDI GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
TECHMADEX TDX NC NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na NC.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BHP Billiton BLT.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.