Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 maja 2013

TAURONPE TPE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ADFORM ADF NC Ostatni dzień notowań na NC 120.596 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AEDES AED NC Publikacja raportu za 2012 rok.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ALDA ALD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za 2012 rok.
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
CFSA CFS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
DANKS DNS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
DXD DXD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ECOTECH ECO NC Publikacja raportu za 2012 rok.
EFICOM EFI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ENAP ENP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dywidendy oraz skupu akcji własnych.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ESPEROTIA EEI NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FABRFORMY FFO NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FEERUM FEE GPW Ostatni dzień notowań na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GREMINWES GIW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
GRJAGUAR GJA NC Publikacja raportu za 2012 rok.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
INDATA IDT GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
INVISTA INV GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
JUPITER JPR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MBANK MBK GPW Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
MED MED NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MGAMES MGS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
NOTORIA NTS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za 2012 rok.
POLINW PIS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PREFABET PBB NC Publikacja raportu za 2012 rok.
REVITUM REV NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
SOBET SOB NC Publikacja raportu za 2012 rok.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za 2012 rok.
SURFLAND SSK NC Publikacja raportu za 2012 rok.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
TARCZYNSKI TAR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ZPUE PUE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.