Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 kwietnia 2015

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BNPPL GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zbliżającym się terminem połączenia ze spółką Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
CAPITAL CPA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CASPAR CSR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CLOUD CLD GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
DEVELIA DVL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz powołania członków RN.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FAM FAM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
INVICO IVC NC NWZA ws. powołania członków RN.
JUPITER JPR GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką KCI S.A.
KCI KCI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MEDIATEL MTL GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PROPERTYF PLE NC NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, zmiany sposobu reprezentacji spółki i zmiany w statucie, zmiany uchwały WZ z 20 lutego 2014 roku, upoważniającej zarząd do nabycia akcji własnych oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
QUERCUS QRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych oraz zmiany statutu.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN i członków zarządu, zmian w statucie spółki i w regulaminie RN.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.