Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 kwietnia 2013

GRUPAAZOTY ATT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ABPOL ABP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za 2012 rok.
APLITT API GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Początek notowań spółki ATMSI (ASI) pod nazwą ATENDE (ATD), w związku ze zmianą firmy.
CANNABIS CBD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
CENTURION CTF NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CZARNKOW BRO NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa oraz zmiany statutu.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
EUROHOLD EHG GPW ZWZA
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
KCI KCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MABION MAB GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MONDAY MDV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NEUCA NEU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 14.04.2012r. w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
ONEMORE OML NC Publikacja raportu za 2012 rok.
REVITUM REV NC Publikacja raportu za 2012 rok.
TVN TVN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,64 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
XBSPROLOG XBS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 27 zł na akcję.
Caterpillar CAT.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Philips Electronics PHIA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.