Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 grudnia 2013

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.859 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,30 zł na akcję.
DEMOLEN DEM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GENRG GNG NC NWZA ws. połączenia Elkop Energy S.A. z Hibertus Sp. z o.o.
GREMINWES GIW GPW NWZA ws. połączenia Gremi Media Spółka Akcyjna z Gremi Sukces sp. z o.o.
KCI KCI GPW NWZA ws. zmiany statutu.
KOPAHAUS KOP NC ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013.
MFO MFO GPW Początek przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych.
MORIZON MZN GPW NWZA ws. połączenia Morizon S.A. oraz Media Nieruchomości S.A.
PROCHNIK PRC GPW NWZA ws. połączenia z „Equity Doctors” Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
SCANMEDMM SCM NC Pierwszy dzień notowań na NC 7.340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.