Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 sierpnia 2020

7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EUROSNACK ECK NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
INPRO INP GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
JWA JWA NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
KCI KCI GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gremi International S.a r.l.
LABOPRINT LAB GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
PHN PHN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku 2019.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.362 akcji serii D oraz 17.252 akcji serii F.