Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 lipca 2014

KGHM KGH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,00 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 9,96 zł na akcję.
ACE ACE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 euro na akcję.
ALTUSTFI ALI GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
AQUABB AQU NC Wypłata dywidendy 0,99 zł na akcję.
CCTOOLS CCT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
ESPEROTIA EEI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FMG FMG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GOBARTO GOB GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GORENJE GRV GPW WZA
IFSA IFR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest S.A.
KRKA KRK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 euro na akcję.
MEDICALG MDG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję.
MERCATOR MRC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ONICO ONC NC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
PLASTBOX PLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
PRYMUS PRS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PYLON PYL NC Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
SOPHARMA SPH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 BGN na akcję.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.