Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 marca 2024

KRUK KRU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
LPP LPP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2023/2024.
MILLENNIUM MIL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
1SOLUTION ONE NC Pierwszy dzień przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii G.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za 2023 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ATENDE ATD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ESHOPPING ESG NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.000.000 akcji serii G, 4.200.000 akcji serii H, 12.000.000 akcji serii I.
FERRO FRO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
HORTICO HOR NC Dzień pierwszego notowania na NC 389.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
JRHOLDING JRH NC Publikacja raportu za 2023 rok.
LOKUM LKD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MANYDEV MAN GPW NWZA ws. powołania członków RN oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ONDE OND GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PLGROUP PLG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
PURE PUR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów w formie zbioru składników majątkowych spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
XTPL XTP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.655 akcji zwykłych na okaziciela serii U.