Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 24 czerwca 2014

ORANGEPL OPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ABADONRE ABA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmiany uchwał nr 5/04/2013 i 6/04/2013 WZA z dnia 29.04.2013r oraz odwołania członka zarządu.
AEDES AED NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, skupu akcji własnych oraz powołania członka RN.
ALTERCO ALT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz odkupu akcji własnych.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BIOMAXIMA BMX GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
BLOOBER BLO GPW Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
BSCDRUK BSC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EFENERGII EFE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz zmian statutu.
EKOKOGEN EKG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EMONT ELM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EUCO EUC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz powołania członków RN.
FARMACOL FCL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
FASING FSG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
GOBARTO GOB GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GRAAL GRL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
HURTIMEX HRT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
HYDRAPRES HPS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
IAI IAI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
KDMSHIPNG KDM GPW ZWZA
KOMPLEKS KMS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
LARK LRK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MANGATA MGT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MBFGROUP MBF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji emitowanych na zasadach określonych w §7a statutu oraz zmian w składzie RN.
MODECOM MOD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
MOJ MOJ GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MSXRESOUR MSX GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MYCODERN MCD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
NORDEABP NDA GPW NWZA ws. połączenia z PKO Bank Polski SA.
PGMSA PMG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PLASTBOX PLX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PREMFOOD PFR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
REDAN RDN GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
REMEDIS REM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
REVITUM REV NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
TERESA TER GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
TORPOL TOR GPW Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych.
TREX TRX NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych, umorzenia akcji zwykłych na okaziciela, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
UNIBEP UNI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczeniu wyniku finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
WISTIL WST GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.