Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 października 2014

GTC GTC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z prawem poboru oraz zmiany statutu.
CFI CFI GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CZARNKOW BRO NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D1.
GOBARTO GOB GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie 1.000 sztuk akcji spółki przez Gamrat oraz na nabycie akcji własnych Gamrat celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.
MAKORA MRA NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
NTTSYSTEM NTT GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SYNEKTIK SNT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
UNITED UTD NC NWZA ws. scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.