Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 listopada 2018

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATAL 1AT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AVIASG ASG GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GOBARTO GOB GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HERKULES HRS GPW NWZA ws. połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol" S.A., zmiany uchwały nr 5 ZWZ z 29 czerwca 2018 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku oraz zmiany statutu poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
INFOSYS IFS NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
INVENTION INM NC NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
R22 R22 GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TOYA TOA GPW NWZA ws. powołania członka RN w związku z rezygnacją dotychczasowego członka RN w osobie pana Tomasza Koprowskiego.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.