Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 grudnia 2014

ABPL ABE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
ADUMA ADU NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
ATLANTAPL ATP GPW Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za 2013 r., udzielenia absolutorium członom RN i zarządu oraz dalszego istnienia spółki.
BNPPPL BNP GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
NETMEDIA NEM GPW NWZA ws. m.in. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
PLAZACNTR PLZ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 388.374.137 akcji zwykłych spółki.
RYVU RVU GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SCANMEDMM SCM NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC na jej wniosek.