Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 września 2011

ASSECOPOL ACP GPW NWZA ws. uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany statutu.
ARENAPL ARE NC Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
COOLMARK CLM NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. m.in. zmiany statutu w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
GRODNO GRN GPW WZA
INVISTA INV GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie i w składzie RN.
LZMO LZM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MONNARI MON GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela, akcji serii F i G.
PBSFINANSE PBF GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
PCZ PCZ NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PLAZACNTR PLZ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,1010 euro na akcję.
SHOCKWORK SWK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji serii E.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.