Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 listopada 2012

CEDC CDC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CIECH CIE GPW NWZA ws. podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych.
ECOTECH ECO NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EUROMARK EMK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną oraz zmiany statutu.
HAMBURGER MRH NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
KCSP KCS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
MINOX MNX NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PRYMUS PRS NC NWZA ws. zmiany statutu.
RICHTER RMS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
URSUS URS GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii N.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.