Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 czerwca 2016

ORANGEPL OPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,70 zł na akcję.
ABCDATA ABC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
APIS ASA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
APS APS NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2015.
BOGDANKA LWB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 rok.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
CORELENS COR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,25 zł na akcję.
EKOKOGEN EKG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ELEMENTAL EMT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
GOBARTO GOB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz połączenia ze spółkami zależnymi.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., zmian statutu, uzupełnienie składu Rady Giełdy, wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IALBGR IAG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
INDYGO IDG GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
LUKARDI LUK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MEDIACAP MCP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
MERIT MEI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, dalszego istnienia spółki, nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D i E do obrotu na NC oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2015.
NOWAGALA CNG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
PCM PCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
PHN PHN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
POLCOLORIT PLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PRYMUS PRS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
READGENE RDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku 2015.
S4E S4E NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.