Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 października 2017

COLUMBUS CLC NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 NWZ z 14 listopada 2016, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
EUCO EUC GPW NWZA ws. powołania nowych członków RN.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PEMUG PMG GPW NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PFLEIDER PFL GPW NWZA ws. określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków RN.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.