Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 kwietnia 2019

4MASS 4MS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
EKOEXPORT EEX GPW NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka RN.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2018 rok.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
OEX OEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
TIM TIM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.