Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 19 września 2023

BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
COMPERIA CPL GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru członków RN na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
COSMA COS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
CREOTECH CRI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
DMGROUP DMG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FOREVEREN FOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
GIGROUP GIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 39.462.332 akcje zwykłe na okaziciela serii X.
GOVENA GOV NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MOLECURE MOC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.776.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ONESANO ONO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SHOPER SHO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SKARBIEC SKH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
VRG VRG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.