Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 września 2020

06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DUALITY DUA NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.600.000 akcji serii A, 560.000 akcji serii B, 240.000 akcji serii C, 40.000 akcji serii D, 60.000 akcji serii E, 560.000 akcji serii F, 80.000 akcji serii G, 60.000 akcji serii H, 300.000 akcji serii I, 500.000 akcji serii J.
FORTE FTE GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 27,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MaForm Holding.
IDEABANK IDA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KANCELWEC KPI NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
KREZUS KZS GPW NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu oraz powołania pełnomocnika.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MAKARONPL MAK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NOVITA NVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,20 zł na akcję.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
SONKA SOK NC Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
STALPROFI STF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.