Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 kwietnia 2013

AFHOL AFH NC Początek notowań spółki MONTUHOLD (MTH) pod nazwą AFHOL (AFH), w związku ze zmianą firmy.
CASHFLOW CFL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku / pokrycia straty za 2012 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
COMPERIA CPL GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
DEKTRA DKR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
DREWEX DRE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.459.244 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
EUROCENT ERC NC Ostatni dzień notowań na NC 69.740 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EZO EZO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FERRUM FER GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
MWTRADE MWT GPW ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy i zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego IV.
SYNERGA SNG NC Pierwszy dzień notowań na NC 2.850.000 akcji serii A, 50.282.929 akcji serii H i 70.000.000 akcji serii I.
ZYWIEC ZWC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.