Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 grudnia 2018

ABPL ABE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.
ASBIS ASB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,05 USD na akcję.
BAHOLDING BAH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
COMPERIA CPL GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IAI IAI NC NWZA ws. powołania pełnomocników do zawarcia umów z członkami zarządu, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
MOBINI MOB NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PHARMENA PHR GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
RONSON RON GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
TIM TIM GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
VANTAGE VTG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.