Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 31 stycznia 2014

AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za IV kwartał 2013 roku.
APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ATMGRUPA ATG GPW NWZA ws. wyboru członka RN.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
COMPERIA CPL GPW Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ELEMENTAL EMT GPW Ostatni dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
INFOSCOPE ISC NC NWZA ws. m. in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem do objęcia akcji serii E1 i E2 z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podziału akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEDICALG MDG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PLANETINN PIG NC Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.