Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 2 marca 2018

COMPERIA CPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.
PREMFOOD PFR NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marka Tymińskiego i Aleksandrę Tymińską.
ROBYG ROB GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
STALEXP STX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.