Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 29 września 2017

LPP LPP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.132 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PZU PZU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AIGAMES ALG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALUMAST ALU NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru oraz powołania nowych członków RN.
ARCUS ARC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
B3SYSTEM B3S GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BACD BAC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
BIOTON BIO GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH oraz powołania członka RN.
CCS CCS NC Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ELEMENTAL EMT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.01.2017 do 31.03.2018.
HAWE HWE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HERKULES HRS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
IDEON IDE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
INDATA IDT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INDATA IDT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
INDYGO IDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INDYKPOL IND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KOMPUTRON KOM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
LESS LES GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LIBET LBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LOTOS LTS GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MAXCOM MXC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MOL MOL GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MOTORICUS MTR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
NEXITY NXG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NORTCOAST NCT GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 08/06/2017 ZWZ z 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PBSFINANSE PBF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCGUARD PCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PELION PEL GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PGO PGO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROCHNIK PRC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SCOPAK SCO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SNIEZKA SKA GPW NWZA ws. powołania członka RN.
SOLAR SOL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STALPROFI STF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STALPROFI STF GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.