Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 12 marca 2021

DINOPL DNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
COMPERIA CPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DADELO DAD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.867.500 akcji serii A oraz 4.600.000 akcji serii C.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
INCUVO IVO NC NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
LOKUM LKD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
NOVATURAS NTU GPW NWZA
REGNON REG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, zapobieżenia rozwiązaniu Regnon Spółka Akcyjna, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
TORPOL TOR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ZPUE PUE GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała Wypychewicza z 176 zł na 205,19 zł za sztukę.