Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 września 2015

GTC GTC GPW Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów.
PZU PZU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30,00 zł na akcję.
06MAGNA 06N GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
08OCTAVA 08N GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ADIUVO ADV GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy instytucjonalnej.
ASBIS ASB GPW NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.
BEDZIN BDZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COMPERIA CPL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
DEKPOL DEK GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF oraz zmiany statutu.
EFIXDM EFX NC Pierwszy dzień notowań na NC 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EMPERIA EMP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
EUROHOLD EHG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,0044 BGN na akcję.
GOTFI GTF NC NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz akceptacji stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
HEMP HMP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
HETAN HTN NC NWZA ws. powołania na stanowisko członka RN oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w spółce programu przyznawania opcji pracowniczych.
IBSM IBS GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
INDYGO IDG GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
INTERFERI INF GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KOMPLEKS KMS NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
KOMPUTRON KOM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku i in.
MABION MAB GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez zarząd oraz zmiany statutu.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.568 akcji zwykłych na okaziciela.
MBWS MBW GPW Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MNI MNI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
MORIZON MZN GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
MOTORICUS MTR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
NTTSYSTEM NTT GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
OEX OEX GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu w zamian za udziały w spółce zależnej oraz zmiany statutu.
PARCELTEC PTE NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu na NC.
PATFUND PFD NC Początek notowań spółki WAKEPARK (WPK) pod nazwą PATFUND (PFD), w związku ze zmianą firmy.
PEIXIN PEX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SAPLING SAP NC NWZA ws. połączenia SAPLING S.A. ze spółka Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia oraz zmiany siedziby spółki.
SIMPLE SME GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
TERESA TER GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sigvaris Holding AG.
WIERZYCL WRL NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
ZREMB ZRE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
Costco Wholesale COST.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.