Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 sierpnia 2013

LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PKNORLEN PKN GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
AGROMA AGM NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
APOLLO APC NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
APSENERGY APE NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AVATRIX AVT NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
BANKBPH BPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BBIDEV BBD GPW Początek notowań spółki BBIDEVNFI (BBD) pod nazwą BBIDEV (BBD), w związku ze zmianą firmy.
COMPERIA CPL GPW Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DAMFINW DIN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
DASE DFG NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DXD DXD NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EFICOM EFI NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EXOUPOS GEU NC Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GANT GNT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GLOBALTR GTR NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
INFOSCOPE ISC NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INVENTION INM NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LASERMED LSR NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LIBERTY LTG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
OPTIGIS OPI NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PHARMENA PHR GPW Ostatni dzień notowań na NC 1.759.010 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
POLAQUA PQA GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DRAGADOS S.A.
POLARISIT PIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PTWP PTW NC NWZA ws. zmiany statutu.
PYLON PYL NC Debiut spółki na NC.
SANOK SNK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 286.710 akcji zwykłych na okaziciela.
SEKA SEA NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SMTSOFT NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
STARKDEV STR NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
URLOPYPL URL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.