Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 9 stycznia 2013

CALATRAVA CTC GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
COMPERIA CPL GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EUIMPLANT EUI GPW NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii B i zmiany statutu, określenia wysokości kapitału docelowego oraz zmiany w składzie RN.
IMS IMS GPW NWZA ws. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego, przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce na lata 2013-2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PLASTPACK PPC NC Debiut spółki na NC.
POLFA PLF NC Początek notowań spółki BMMEDICAL (BMM) pod nazwą POLFA (PLF), w związku ze zmianą firmy.
QUMAK QMK GPW NWZA ws. zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu i zmiany wynagrodzenia członków RN.
ROPCZYCE RPC GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI Ropczyce Sp z o.o.
SEVENET SEV NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
ULMA ULM GPW NWZA ws. zmiany statutu.