Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 19 grudnia 2017

SANPL SPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 98.947 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ALTUS ALI GPW NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
COMPERIA CPL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.
CYBERFLKS CBF GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 2,35 zł na akcję.
ELBUDOWA ELB GPW Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
IFCAPITAL IFC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 258.424 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LKDESIGN LKS NC NWZA ws. wyrażania zgód na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu spółki.
MARVIPOL MVP GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 1.000 akcji serii B i 1.551.852 akcji serii C.
PCCROKITA PCR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.
TEXT TXT GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.