Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 lutego 2024

APATOR APT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.876 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
CMI CMI NC Dzień pierwszego notowania na NC 88.000 akcji serii A oraz 140.000 akcji serii B.
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
COMPERIA CPL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki przeznaczoną do prowadzenia portalu Telepolis.pl.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2023 roku oraz za cały 2022 rok.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MPAY MPY NC NWZA ws. ustanowienia nowego Programu Managerskiego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu, rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
PHARMENA PHR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
SOHODEV SHD GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja skonsolidowanych raportów za I półrocze 2023 i za III kwartał 2023 roku.
TOWERINV TOW GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany statutu.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.041 akcji serii D oraz 3.797 akcji serii F.