Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 listopada 2018

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AMBRA AMB GPW Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.706.211 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
COMPERIA CPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CTE CTE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MOSTALPLC MSP GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
PCM PCM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN i powołania członka RN.
PLAY PLY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 204.450 akcji zwykłych na okaziciela.
PMPG PGM GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.
SATIS STS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WOLFSTF WTF NC NWZA ws. zmiany statutu oraz udzielenia spółce zgody na zwarcie umów pożyczki z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.