Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 stycznia 2012

KGHM KGH GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmian w składzie RN.
ALUMAST ALU NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii K.
CIECH CIE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLINW PIS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
QUART QRT NC Debiut spółki na NC.
SYNERGA SNG NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SYNKRET SYN NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VOXEL VOX NC NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.