Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 czerwca 2016

PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
BPX BPX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
COGNOR COG GPW Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez PS Holdco Sp. z o.o., po 0,97 zł za sztukę.
DYWILAN DYW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
EKOPOL EGH NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
FORPOSTA FPO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015r.
GWARANT GWR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
I3D I3D NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INDOS INS NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału wcześniejszych wypracowanych zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie WZA do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej określenie warunków nabycia w/w akcji.
MEDICOBIO MDB NC Dzień pierwszego notowania na NC 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
NEPTIS YAN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2015.
NETIA NET GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.
OLYMPIC OEG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
ORIONINV ORN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
PCM PCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, uchwalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
PEMUG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2015, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
POLINW PIS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
PROVECTA PRV NC Publikacja raportu za 2015 rok.
REDAN RDN GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
SIMPLE SME GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz emisji akcji serii L.
SNIEZKA SKA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,15 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ULMA ULM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
VANTAGE VTG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
Oracle ORCL.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.