Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 maja 2012

ATENDE ATD GPW Debiut spółki na GPW.
ATSENERGY ATE NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
B2BPARTNER B2B NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
BOA BOA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BORYSZEW BRS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
CIECH CIE GPW NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
COLIAN COL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COPERNIC CRS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ELEKTROTI ELT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i wypłaty dywidendy.
EMPERIA EMP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 56,41 zł na akcję.
IMPEXMET IPX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
INVISTA INV GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
INWAZJAPC IPC NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
MEDIANPOL MDN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
METROPOLIS MRS NC Debiut spółki na NC.
MONDAY MDV NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
NEUCA NEU GPW Wyłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
PLGROUP PLG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
SECOGROUP SWG GPW WZA
TMSBROKER TMS NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji. Wykreślenie spółki z listy uczestników indeksu NCIndex.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
VOTUM VOT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
WORKSERV WSE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.