Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 27 maja 2014

2CPARTNER 2CP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ADUMA ADU NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ARCTIC ATC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.884.283 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AWBUD AWB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członków RN.
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
CIECH CIE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
DANKS DNS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EDITELPL EDL NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ENERGA ENG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
GENERGY GNR NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ICECODE ICG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
INDYKPOL IND GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,30 na akcję.
MED MED NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MOL MOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 590,10 HUF na akcję.
NETIA NET GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
READGENE RDG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
SEKA SEA NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SYGNITY SGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, powołania członka RN oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
XBSPROLOG XBS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.