Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 maja 2014

KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu 43.200 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ATMGRUPA ATG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
BALTICINV BCI NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M.
CARLSON CAI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
CIECH CIE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
DORADCY24 D24 NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, dalszego istnienia spółki, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ENAP ENP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
ERNE ERN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
FAM FAM GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
FIGENE FIG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FMG FMG GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
FOTOVOLT FVE NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz powołania członków RN.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INVENTION INM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ITMTRADE ITM GPW Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
MFO MFO GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MOL MOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 590,10 HUF na akcję.
NETIA NET GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
PEGAS PGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROBYG ROB GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
TAMEX TOS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
WDX WDX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, podziału zysku z lat ubiegłych, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
WDX WDX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.