Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 marca 2017

DINOPL DNP GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
GTC GTC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
4MOBILITY 4MB NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ABMSOLID ABM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALTUS ALI GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
ARCTIC ATC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
B2BPARTNER B2B NC NWZA ws. zatwierdzenia powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
CANNABIS CBD NC Publikacja raportu za 2016 rok.
CDRL CDL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CIECH CIE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CTE CTE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ELBUDOWA ELB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FORTE FTE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBSM IBS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za 2016 rok.
IGORIA IGT NC Publikacja raportu za 2016 rok.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KBDOM KBD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KOFOL KOF GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
KRUSZWICA KSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MANYDEV MAN GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
MCLOGIC MCL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz przeniesienia środków z kapitału rezerwowego, pozostałego po zrealizowaniu zakupu akcji własnych zgodnie z uchwałą numer 18 WZA z dnia 23 marca 2016 r., na kapitał zapasowy.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MORIZON MZN GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za 2016 rok.
NEXITY NXG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ONESANO ONO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PCCINTER PCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEPEES PPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za 2016 rok.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PREMFOOD PFR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRIMETECH PTH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
QUBICGMS QUB NC Publikacja raportu za 2016 rok.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
SOLARINOV SIN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
STARFIT SFI NC NWZA ws. powołania nowych członków RN, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
XTB XTB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.