Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 kwietnia 2012

KRUK KRU GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Novum Finance Sp. z o.o.
01CYBATON 01C NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BOS BOS GPW Początek zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów instytucjonalnych.
CENTKLIMA CKL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EUIMPLANT EUI GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
HAMBURGER MRH NC Debiut spółki na NC.
IGORIA IGT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
JHMDEV JHM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MONDAY MDV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RESBUD RES GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlantis S.A.
ROVESE RSE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
SOLAR SOL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
VRG VRG GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru, warunków programu motywacyjnego oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
WERTHHOLZ WHH NC Publikacja raportu za 2011 rok.
WIDOKEN WDK NC NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Zarządu, zatwierdzenia Regulaminu RN, zmian w składzie zarządu, zmian w RN oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Philips Electronics PHIA.NL Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.