Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 2 lutego 2011

CIECH CIE GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
COGNOR COG GPW NWZA ws. nabycia udziałów i akcji w spółkach: Złomrex Metal sp. z o.o., Ferrostal Łabędy sp. z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
ENERGOPN EPN GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Polimex - Mostostal SA.
IDEON IDE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
NAFTA NFT GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Polimex - Mostostal SA.
ONICO ONC NC Debiut spółki na NC.
POLIMEXMS PXM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, G, K i L.
REMEDIS REM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS 0,80 USD).
Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,86 USD).
News Corporation NWSA.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS 0,29 USD).
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,62 USD).
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS 1,20 USD).