Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 czerwca 2018

ALIOR ALR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AMBRA AMB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,54 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BIOMASS BEP NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
CEZ CEZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
GPRE GPR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
KONSSTALI KST GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2017.
NOTORIA NTS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ORGANIC ORG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany statutu.
POLMED POM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
POLNORD PND GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
PUNKPIRAT PUN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
SKOTAN SKT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych oraz scalenia akcji.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TAMEX TOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
UNIBEP UNI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
WARIMPEX WXF GPW Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.
ZEPAK ZEP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.