Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 lipca 2021

CAVATINA CAV GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych.
CIECH CIE GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INDOS INS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
KRKA KRK GPW ZWZA
LABOCANNA LCN NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
LABOPRINT LAB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
MDIENERGIA MDI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
OEX OEX GPW NWZA ws. zatwierdzenia procesu nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.
PASSUS PAS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PCFGROUP PCF GPW Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
RAWLPLUG RWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
REDAN RDN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
XPLUS XPL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.