Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 marca 2021

BLKCHNLAB BTC NC Początek zapisów na akcje serii K.
CIECH CIE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających m.in. z umowy kredytowej.
NOVAVISGR NVG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marshall Nordic Limited.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za 2020 rok.
R22 R22 GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2019/2020.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
VINDEXUS VIN GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki, ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.