ALCHEMIA

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2019 ALCHEMIA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
12 września 2019 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
29 sierpnia 2019 ALCHEMIA NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Alchemia S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
24 czerwca 2019 ALCHEMIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Alchemia S.A. za rok 2018, podziału zysku netto Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018, pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz podziału zysku netto Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 oraz podziału zysku netto Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.
5 czerwca 2019 ALCHEMIA Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A. po cenie 4,80 zł za akcję.
31 maja 2019 ALCHEMIA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
10 maja 2019 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
15 kwietnia 2019 ALCHEMIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 ALCHEMIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
4 marca 2019 ALCHEMIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis.
6 lutego 2019 ALCHEMIA NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. ze spółkami: Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu.
31 stycznia 2019 ALCHEMIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis.
8 listopada 2018 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 ALCHEMIA NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.
24 sierpnia 2018 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
17 maja 2018 ALCHEMIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
10 maja 2018 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
15 marca 2018 ALCHEMIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 czerwca 2017 ALCHEMIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016.
12 maja 2017 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
23 marca 2017 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 ALCHEMIA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
13 maja 2016 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 ALCHEMIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
26 lutego 2016 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
17 sierpnia 2015 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 czerwca 2015 ALCHEMIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
15 maja 2015 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 ALCHEMIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
20 marca 2015 ALCHEMIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
27 lutego 2015 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
26 czerwca 2014 ALCHEMIA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ALCHEMIA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
31 marca 2014 ALCHEMIA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
28 lutego 2014 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 grudnia 2013 ALCHEMIA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
14 listopada 2013 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
4 lipca 2013 ALCHEMIA Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.152 akcji zwykłe na okaziciela serii F.
21 czerwca 2013 ALCHEMIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
15 maja 2013 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
15 marca 2013 ALCHEMIA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
27 lutego 2013 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 grudnia 2012 ALCHEMIA NWZA ws. podziału spółek Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. i Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A. poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 ALCHEMIA WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
14 maja 2012 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
13 kwietnia 2012 ALCHEMIA NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/2011 NWZ z 9 listopada 2011 w przedmiocie połączenia ze Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem.
20 lutego 2012 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
9 listopada 2011 ALCHEMIA NWZA ws. połączenia ze spółką Huta Batory Sp. z o.o., spółką Rurexpol Sp. z o.o. oraz spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji przez zarząd.
31 sierpnia 2011 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 ALCHEMIA WZA
4 maja 2011 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ALCHEMIA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
22 lutego 2011 ALCHEMIA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.