PEKAES

Data Spółka Wydarzenie
10 stycznia 2017 PEKAES Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
16 listopada 2016 PEKAES NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15 listopada 2016 PEKAES Dzień wykupu akcji spółki przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa po cenie 15,10 zł za akcję.
10 listopada 2016 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 PEKAES Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
24 października 2016 PEKAES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
10 października 2016 PEKAES Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu.
29 września 2016 PEKAES Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu na 15,10 zł za sztukę.
16 września 2016 PEKAES NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji.
9 września 2016 PEKAES Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu.
26 sierpnia 2016 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 PEKAES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
9 czerwca 2016 PEKAES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
11 maja 2016 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 PEKAES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
27 stycznia 2016 PEKAES NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian w składzie RN.
10 listopada 2015 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
26 sierpnia 2015 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
16 czerwca 2015 PEKAES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
13 maja 2015 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
18 marca 2015 PEKAES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 PEKAES ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 PEKAES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
3 grudnia 2013 PEKAES NWZA ws. zmiany statutu, regulaminu WZA oraz wyboru członków RN.
20 maja 2013 PEKAES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
6 grudnia 2012 PEKAES NWZA ws. powołania członka RN.
13 listopada 2012 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
9 października 2012 PEKAES NWZA ws. powołania członków RN.
28 sierpnia 2012 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 PEKAES WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
9 maja 2012 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
21 marca 2012 PEKAES NWZA ws. umorzenia nabytych przez spółkę akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian statutu oraz powołania członka RN.
20 marca 2012 PEKAES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
7 lutego 2012 PEKAES Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka.
24 stycznia 2012 PEKAES Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KH Logistyka.
21 listopada 2011 PEKAES NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia.
9 listopada 2011 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 PEKAES NWZA ws. połączenia DE POINT SA z siedzibą w Warszawie.
29 sierpnia 2011 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 czerwca 2011 PEKAES Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
3 czerwca 2011 PEKAES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
1 czerwca 2011 PEKAES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
13 maja 2011 PEKAES WZA
12 maja 2011 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
17 marca 2011 PEKAES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
6 grudnia 2010 PEKAES NWZA
10 listopada 2010 PEKAES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.