STARKDEV

Data Spółka Wydarzenie
17 stycznia 2014 STARKDEV Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z jej przejęciem przez spółkę FON S.A.
12 grudnia 2013 STARKDEV Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
29 listopada 2013 STARKDEV NWZA ws. m.in. połączenia ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w Płocku, ATLANTIS Energy S.A. z siedzibą w Płocku, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku.
13 listopada 2013 STARKDEV Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 STARKDEV Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 czerwca 2013 STARKDEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
14 maja 2013 STARKDEV Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 STARKDEV Publikacja raportu za 2012 rok.
13 lutego 2013 STARKDEV Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 listopada 2012 STARKDEV Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 STARKDEV Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
3 sierpnia 2012 STARKDEV Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
27 czerwca 2012 STARKDEV WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
9 maja 2012 STARKDEV Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
2 kwietnia 2012 STARKDEV Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
20 marca 2012 STARKDEV Publikacja raportu za 2011 rok.
1 marca 2012 STARKDEV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
9 lutego 2012 STARKDEV Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
25 listopada 2011 STARKDEV NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 STARKDEV Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
9 sierpnia 2011 STARKDEV Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 STARKDEV WZA
7 czerwca 2011 STARKDEV Publikacja raportu za 2010 rok.
9 maja 2011 STARKDEV Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
8 lutego 2011 STARKDEV Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.